Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Acrebit S.A. informuje, iż w dniu 12 listopada 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęła umowa podpisana przez Praxis S.A. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i wdrożenie przez Emitenta zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP MS Dynamics NAV wraz z systemem raportowania i analiz biznesowych Jet Reports. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 172…