Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Acrebit S.A. informuje, że w dniu 09 września 2013 roku wpłynęła do spółki podpisana umowa z Chanda Sp. z o.o. na wykonanie dla holenderskiego partnera MS Dynamics dedykowanego modułu (add-on) dla MS Dynamics NAV. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 55 000 EUR netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy ). Umowa została zawarta na…